MCMC-31

S# Participant Name Service Group
Mr. Abdul Salam Achakzai BCS
Mr. Abdul Sattar Shahwani Ex-Cadre (GoB)
Mr. Aftab Ahmad Khan OMG
Dr. Aftab Hussain HMC (GoB)
Mr. Ali Nawab Khan Railway
Mr. Arshad Ali PMS (KPK)
Mr. Aurangzaib Kasi BSS
Mr. Ehtisham Aziz Khan Ex-Cadre (POFB)
Ms. Foqia Daniyal PAS
Mr. Hafeezullah Amin BSS
Mr. Iftikhar Masood Khan IRS
Dr. Imran Khan HMC (GoB)
Ms. Iqra Tariq Ex-Cadre (PD&SI)
Mr. Ismail-ur-Rehman PSP
Mr. Javed Manan Ex-Cadre (BPSC)
Mr. Junaid Ahmed Rajput Ex-PCS (GoS)
Mr. Kamran Mumtaz PSP
Mr. Kashif Nabi BCS
Syed Manzoor Hussain Ex-Cadre (ANF)
Mr. Muhammad Ayub Hazara BCS
Dr. Muhammad Dawood Khan HMC (GoB)
Mr. Muhammad Nadeem Ex-Cadre (MoMA)
Mr. Muhammad Nasir Sial PSP
Mr. Muhammad Omar FSP
Mr. Muhammad Tariq Mehboob Ex-Cadre (POFB)
Mr. Muhammad Yaqoob Rind Ex-Cadre (ECP)
Mr. Munir Hussain Khokhar Ex-Cadre (POFB)
Mr. Naseebullah BSS
Mr. Pervaiz Khan Ex-Cadre (PWD)
Mr. Raza Shahid FSP
Mr. Rehmat Ullah BSS
Mr. Sadiq Hussain PSP
Mr. Saif ul Islam PA&AS
Mr. Sanaullah Quresh BSS
Mr. Shah Faisal PCS
Mr. Sheryar Akram Awan IRS
Mr. Tariq Mahmood Bhatti IRS
Ms. Tubba Asma Ex-Cadre (NAB)
Mr. Ubaidullah PCS
Syed Yasir Ali Wasti Postal Group
Mr. Yawar Hussain Ex-Cadre (NAB)
Mr. Zakirullah Postal Group
Mr. Zeeshan Raza Gohar BSS